ORIGINAL PAPER
Manager position in the organization
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojskowej W Warszawie
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
3
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2018-12-17
 
 
Publication date: 2018-12-17
 
 
NSZ 2018;13(4):161-176
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article describes the position of the manager in the organization. The essence of power is presented, stating that it is essential that every person holding a managerial position should properly understand the need to exercise power and know the mechanisms of its operation. The importance of authority was discussed, as the manager’s power should be based on his authority, both formal, resulting from his function, and informal, resulting from personality. Then, the types of attitude to the power of managers according to McClelland and Burnham are presented. In addition to the attitude of managers to power, the form of its exercise is very important, which is why its three model types have been characterized. The article also presents the skills and competences of the manager, which are necessary to effectively and effectively perform their tasks and achieve goals. The management styles and tasks of the manager in the organization were also characterized. It was emphasized that selecting the right person for the position of manager means that the organization operates in a clear and orderly manner. However, the range of features, tasks and responsibilities that an „ideal manager” must meet is very large.
 
REFERENCES (14)
1.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWN, Warszawa 2003.
 
2.
Ciekanowski Z., Rola menedżera w organizacji w  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach nr 107 Seria: Administracja i Zarządzanie (34)2015.
 
3.
Ciekanowski Z., Miejsce i rola kierownika w motywowaniu pracowników, AON, Warszawa 2013.
 
4.
Czainska K., Odkryć zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
5.
Filipiak B., Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusz, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 
6.
Galata S., Wprowadzenie do Zarządzania Strategicznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 
7.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 
8.
Jarmołowicz W., Wynagrodzenia menedżerów w warunkach zmian systemowych, [w:] Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, pod red. W. Jarmołowicza, AE, Poznań 2001.
 
9.
Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 
10.
Mackay H., Namysł A. (red.), Pływaj z rekinami i nie daj się pożreć. Sprzedawaj, zarządzaj, motywuj i negocjuj lepiej niż konkurenci, MT Biznes, Warszawa 2007.
 
11.
Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź 2000.
 
12.
Rummler, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać ,,białymi plamami” w strukturze organizacyjnej?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 
13.
Welch J., Welech S., Winning. Odpowiedzi, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2007.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top