ORIGINAL PAPER
HOLISTIC APPROACH TO RISK MANAGEMENT IN CREATIVE SECTOR ORGANIZATIONS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):89-104
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article deals with the issue of a holistic view of the categoryrisk in creative sector organizations. The specification and holistic analysis are presenteddeterminants of risk management in organizations from this sector - with particular emphasis onidentification of risk factors. The considerations refer to the use of mapscognitive and business models in holistic risk management in sector organizationscreative.
 
REFERENCES (26)
1.
AXELROD R., 1976, The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites, Princeton, Princeton University Press.
 
2.
BHARATHY G. K., MCSHANE M. K., 2014, Applying a Systems to Enterprise Risk Management, “Engineering Management Journal”, Vol. 26, No. 4, December.
 
3.
BORODZICZ E. P., 2005, Risk, Crisis & Security Management, John Wiley & Sons, Ltd., Hoboken, New Jersey.
 
4.
COSO, 2004, Enterprise Risk Management – Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
 
5.
COSO, 2013, Internal Control — Integrated Framework, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
 
6.
DZIURSKI P., 2016, Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 420”, titled: Strategie. Procesy i praktyki.
 
7.
GODLEWSKA-MAJKOWSKA H., 2014, Mapa kognitywna jako instrument projektowania zintegrowanego produktu turystycznego gmin, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie”, No. 2014 (1).
 
8.
ISO, 2009, ISO 31000:2009(en): Risk management – Principles and guidelines.
 
9.
JACKSON M. C., 2006, Creative Holism: A Critical Systems Approach to Complex Problem Situations, „Systems Research and Behavioral Science”, No. 23.
 
10.
JOHNSON M. W., CHRISTENSEN C. M., KAGERMANN H., 2009, Jak fundamentalnie zmienić model biznesowy firmy, “Harvard Business Review”, July-August.
 
11.
KASIEWICZ S., ROGOWSKI W., 2006, Ryzyko a wzrost wartości przedsiębiorstwa, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, No. 1.
 
12.
KRYSIAK U., KRYSIAK Z., 2013, Koncepcja zrównoważonego ryzyka przedsiębiorstwa i banku, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, No. 4(29).
 
13.
KUCIŃSKI K. (ed.), 2011, Glokalizacja, Difin, Warszawa.
 
14.
KUCIŃSKI K. (ed.), 2014, Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 
15.
MCNALLY J. S., 2015, Risk. Leverage it. Control it. Win!, “Pennsylvania CPA Journal”, Winter.
 
16.
MULEJ M. et al., 2004, How to restore Bertalanffian systems thinking, “Kybernetes”, Vol. 33, No. 1.
 
17.
PIEKARCZYK A., ZIMNIEWICZ K., 2010, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.
 
18.
POTOCAN V., MULEJ M., 2009, Business cybernetics – provocation number two, „Kybernetes”, Vol. 38, No. 1/2.
 
19.
ROBERTSON R., 1995, Glocalisation: Time-Space and Homogeniy-Heterogenity, [in:] M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson (eds.), Global Modernities, Sage Publications, London.
 
20.
ROSI B., MULEJ M., 2006, The dialectical network thinking – a new systems theory con-cerned with management, „Kybernetes”, Vol. 35, No. 7/8.
 
21.
SIENKIEWICZ P., 1988, Poszukiwanie Golema, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 
22.
YASTREBOV A., SŁOŃ G., 2011, Optimization and Adaptation of Dynamic Models of Fuzzy Relational Cognitive Maps, [in:] S. Kuznetsov, D. Slezak, D. H. Hepting, B. Mirkin (eds.), Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing – 13th International Conference, RSFDGrC 2011, Springer, Moscow.
 
23.
ZASKÓRSKI P., 2012, Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
24.
ZASKÓRSKI P., 2014, Współczesna organizacja jako system w systemie i nad systemem, [in:] K. Piotrkowski, Z. Wojciechowski (eds.), Uniwersalność versus różnorodność w teorii i praktyce zarządzania, Military University of Technology, Warszawa.
 
25.
GROCHOWSKI M. et al., 2012, Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, Gdańsk, https://kreatywni.arp.gda.pl/p... [25.06.2016]
 
26.
PASAMONIK B., 2016, Globalizacja kultury czy glokalizacja kultur?, http://www.academia.edu/162356... [10.08.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top