REVIEW PAPER
"Big-Data" systems in improving modern organizations
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
Military University of Technology, Faculty of Cybernetics
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):119-132
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
An attempt has been made to specify a determinant of effectiveness of a modern organization in this article. One of the determinants is information effectiveness. Gathering various types of informa­tion has been the basis for enhancing modern operating entities. Very large information resources can be subject to multifaceted exploration and discovery of knowledge. Extracting/generating maximum amount of knowledge from systems which gather polymorphic information of very high volume (so called "Big-Data" systems) in the form of numerical data, text ńles, images (video) is possible due to various mechanisms of multifaceted analysis. lt is especially relevant in modern, distributed, process oriented and multi-entity organizations which require integrated operation for execution of complex, common processes, drawing from a uniform knowledge base.
 
REFERENCES (12)
1.
GORAWSKI M., 2003, Ocena efektywności architektur OLAP, [w:] Z. Huzar, Z. Mazur (red.), Problemy i metody inżynierii oprogramowania, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
2.
HAND D., MANNILA H., SMYTH P., 2005, Eksploracja danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 
3.
JANUSZEWSKI A., 2011, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. I. Zintegrowane systemy transakcyjne, PWN, Warszawa.
 
4.
JANUSZEWSKI A., 2008, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. II. Systemy Business Intelligence, PWN, Warszawa.
 
5.
LAROSE D.T., 2006, Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, PWN, Warszawa.
 
6.
OLSZAK C., ZIEMBA E., 2003, Systemy Business Intelligence narzędziem wspomagającym pracę menedżerów, [w:] B.F. Kubiak, A. Korowicki (red.), Human-Computer Interaction, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 
7.
VAN UFFORD D.Q., 2002, Business Intelligence – The Umbrella Term, Amsterdam (electronic version).
 
8.
ZASKÓRSKi P., 2005, Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
9.
ZASKÓRSKI P., 2012, Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
10.
ZASKÓRSKI P., 2012, Wirtualizacja organizacji w „chmurze” obliczeniowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Nr 3.
 
11.
ZASKÓRSKI P., 2013, Systemy klasy BI platformą współczesnych organizacji, [w:] Współczesne zarządzanie – różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania. Część 4. W objęciach nowoczesnej technologii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
12.
ZASKÓRSKI W., ZASKÓRSKI P., 2005, Retrospective models in operations planning, VII NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems, Zegrze.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top