CASE REPORT
IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM IN THE ADMINISTRATION DEPARTMENT - CASE STUDY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):317-333
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents procedures for implementation of the Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) based on the PN-N-18001:2004 norm, illustrated with an example of the administration department in the service company. Performed analysis of the current company situation in the OHS area allowed for identification of a number of dysfunctions, which formed the basis for drafting necessary documents and description of procedures.
 
REFERENCES (15)
1.
DYLĄG W., 2013, BHP w biurze, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa.
 
2.
LECYK K., 2011, Metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy, Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Warszawa.
 
3.
RĄCZKOWSKI B., 2009, BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk.
 
4.
RUTKOWSKI T., KOWALCZYK Z., WARCHAŁ M., 2010, Zgodnie z prawem i bezpiecznie, Państwowa Inspekcja Pracy – Główny Inspektorat Pracy Departament Prewencji i Promocji, Warszawa.
 
5.
SZOPA T., 2011, Metody analizy ryzyka zawodowego, Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Warszawa.
 
6.
Miesięcznik, Wiadomości PKN. Normalizacja, nr 2/2016.
 
7.
Polska Norma PN-N-18001, PN-N-18002.
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.).
 
9.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top