ORIGINAL PAPER
The effects of ICTs’ application in enterprises on the NewConnect market
 
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management
 
2
Polish producer of cutting tools FENES S.A. in Siedlce
 
 
Online publication date: 2021-02-20
 
 
Publication date: 2021-02-20
 
 
NSZ 2021;16(1):49-69
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject of the analyses carried out is the use of ICTs by enterprises listed on the NewConnect market. The aim of the article is to identify the basic effects of the use of ICTs in Polish enterprises carrying out innovative activities (listed on the NewConnect market). The study used the CASI technique (a sample of 60 innovative enterprises). The study used methods such as: analysis, synthesis, deduction and induction.
 
REFERENCES (31)
1.
ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, M., 2014. Konkurencyjność przedsiębiorstwa oparta na wartości relacji z interesariuszami, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, No. 37.
 
2.
GAPINSKI, A.J., 2016. Cloud Computing Services – Status and Trends, e-mentor, No. 2.
 
3.
GRUDZEWSKI, W.M. ET AL., 2010. Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Warszawa: Poltext.
 
4.
KOBYLIŃSKI, A., 2010. Fenomen Cloud Computingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, No. 58.
 
5.
KORPUS, J., 2016. Zasoby niematerialne w optyce strategicznych pól konkurowania. In: Poniatowska-Jaksch, M. (Ed.), Strategiczne pola konkurowania, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 
6.
KORZYŃSKI, P., 2018. Przywództwo w erze cyfrowej. Sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych, Warszawa: Poltext.
 
7.
KROK, E., 2016. Cloud computing w zarządzaniu organizacją, Studia Informatica Pomerania, No. 1(39).
 
8.
KROK, E., 2017. Chmura obliczeniowa w przedsiębiorstwie, Organizacja i Zarządzanie, No. 1(37).
 
9.
KRYŃSKI, M., MILLER, P., 2016. Cloud computing – szansa i ryzyko dla firmy, Ekonomiczne Problemy Usług, No. 123.
 
10.
LAROSE, D.T., 2006. Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
11.
MRÓWKA, R., 2013. Organizacja hiperarchiczna. Czynniki kreujące. Geneza modelu. Zarządzanie, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 
12.
NEWCONNECT, 2015. Raport o rynku NewConnect 2015. Podsumowanie funkcjonowania pierwszej alternatywnej platformy obrotu w Polsce, https://www.gpw.pl/pub/files/P... (12.05.2016).
 
13.
NEWCONNECT, 2018. https://newconnect.pl/o-rynku (03.09.2018).
 
14.
NOWICKA, K., 2014. Cloud computing – możliwości zastosowania w nowym modelu biznesowym, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, No. 7 (CD).
 
15.
NOWICKA, K., 2016. Cloud computing w zarządzaniu relacjami z interesariuszami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, No. 17(12), part 1.
 
16.
OLEKSYN, T., 2013. Zamiast zakończenia. Wyzwania w szerszej skali. In Oleksyn, T. (Ed.), Filozofia a zarządzanie, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
17.
ORZECHOWSKI, R., 2008. Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 
18.
PARLINSKA, M., PETROVSKA, I., 2017. Cloud Computing and Its Benefits, Information Systems in Management, No. 4.
 
19.
PAZOWSKI, P., 2014. Ekonomiczne aspekty wdrożenia modelu cloud computing, Modern Management Review, No. 21(2).
 
20.
RYNIO, D., 2010. Podstawy budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach w UE w warunkach gospodarki globalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 132.
 
21.
SARNECKA, J., 2006. Nowoczesna komunikacja w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, No. 18.
 
22.
SKRZYPEK, A., 2014a. Model cloud computing szansą na rozwój organizacji, Problemy Jakości, No. 3.
 
23.
SKRZYPEK, E., 2014b. Zarządzanie wiedzą jako wymóg współczesności, Problemy Jakości, No 2.
 
24.
SZMAJSER, R., 2018. Determinanty rentowności firm działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, Warszawa: Difin.
 
25.
WEREDA, W., WOŹNIAK, J., 2017. Risk in building the intelligent organization model. In Pînzaru, F., Zbuchea, A., Brătianu, C., Vătămănescu, E.M., Mitan, A. (Eds.), Shift! Major challenges of today’s economy, Bucharest: Tritonic.
 
26.
WEREDA, W., WOŹNIAK, J., 2018. Way to Organizational Excellence of Innovative Enterprises Through the Communication with Stakeholders, 6th International Conference STRATEGICA 2018: Challenging the Status Quo in Management and Economics, College of Management, National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania, 11-12 October 2018.
 
27.
WOŹNIAK, J., PAWLAK, K., ZASKÓRSKI, P., 2018. Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw: perspektywa rynku NewConnect, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
28.
WYSOKIŃSKA-SENKUS, A., 2013. Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability, Warszawa: Difin.
 
29.
ZASKÓRSKI, P., 2012. Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
30.
ZIÓŁKOWSKA, B., KARBOWNIK, K., 2018. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w zarządzaniu telepracą, Studia i Prace WNEiZ US, No. 52/2.
 
31.
ŻUR, A., 2005. Komunikacja w organizacji opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, No. 671.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top