ORIGINAL PAPER
Work satisfaction in the evaluation of employees enterprises
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Instytut Ekonomiczny
 
 
Online publication date: 2018-06-28
 
 
Publication date: 2018-06-28
 
 
NSZ 2018;13(2):75-89
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subject matter of the article refers to the satisfaction of employees resulting from the provision of work through the employee. In the theoretical part, the concept of job satisfaction was defined and research on job satisfaction was invoked. In the empirical part of the article presented the results of a study on the relationship between selected factors of job satisfaction and socio-demographic characteristics of respondents. The factors included as those having influence on job satisfaction were: self-fulfillment, relationships with managers and co-workers, the concept of having a job (work certainty), work organization and professional achievement. And to the socio-demographic characteristics the individual characteristics of the individual were included: age, gender, place of residence, education, workplace, general work experience and current work experience in the surveyed enterprise. The research methods used in the publication include literature analysis and the survey technique. Excel and Statistica were used to describe the test results. The conclusions of the study are the final part of the paper.
 
REFERENCES (15)
1.
Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., 2011, Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
2.
Belbin M., 2014, Nie tylko zespół, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 
3.
Cichosz M., 2010, Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
4.
Juchnowicz M., 2014, Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
5.
Krot K., Lewicka D., 2016, Determinanty satysfakcji i zaangażowania w pracę, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 
6.
Mendryk I., 2016, Satysfakcja z pracy a preferowany wiek przechodzenia na emeryturę. Wyniki badań, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 
7.
Myjak T., 2014, Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne. Empiryczne studium porównawcze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz.
 
8.
Pazio N.M., 2015, Marketing lojalności, Difin, Warszawa.
 
9.
Sasin M., 2015, Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 
10.
Skowron Ł., 2010, Satysfakcja i lojalność klienta – ujęcie modelowe i wyniki badań, [w:] B. Dobiegała- Korona i T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
 
11.
Skowronek I., 2012, Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa.
 
12.
Szczepańska K., 2010, TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa. Model ewaluacji ryzyka i jego percepcji – podstawą zarządzania ryzykiem 89
 
13.
Heathfield S.M., 2017, Best Ways to Improve Employee Satisfaction and Engagement. Keys for Improving Employee Satisfaction and Engagement, https://www.thebalance.com/imp...- satisfaction-1917572 [16.05.2017].
 
14.
Magloff L., 2017, How to Increase Workplace Satisfaction, http://smallbusiness.chron.com... increase-workplace-satisfaction-10510.html [15.05.2017].
 
15.
Rau-Foster M., 2017, Employee Satisfaction: The Success Factor, http://www.workplaceissues. com/aresatis/ [15.05.2017].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top