REVIEW PAPER
SMART CITY. UJĘCIE NOWYCH TECHNOLOGII W KONCEPCJI INTELIGENTNEGO MIASTA
 
More details
Hide details
1
UNIWERSYTET OPOLSKI
 
 
Online publication date: 2017-09-30
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
NSZ 2017;12(3):29-40
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of here presented article is to analyse the role of Information and Communication Technologies (ICT) in a smart city concept and to evaluate their participation in the creation of smart cities. A smart city is an innovative concept which concerns a development of the modern cities. The idea of smart cities does not have one common definition. The disputes in the debates on smart city concern not only the issue of possibility of defining the metropolis as intelligent, but also the participation of new technologies in the development of the sustainable, bright cities. The reflections are theoretical and discuss, among others, different views of the smart city concept and approaches to new technologies within them. In the proper understanding of the smart city concept, as well as in the very processes of managing a smart city, new technologies play an important role and can help the city authorities cope with the challenges of modern times generated because of the growing number of city population.
 
REFERENCES (14)
1.
STAWASZ D., SIKORA-FERNANDEZ (red. nauk.), 2015, Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city, Placet, Warszawa.
 
2.
MILLER M., 2016, Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, PWN, Warszawa.
 
3.
MURASZKIEWICZ M., 2016, Ku nowej utopii, ku inteligentnym miastom, [w:] D. Gotlib, R. Olszewski (red. nauk.), Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, PWN, Warszawa.
 
4.
GOTLIB D., OLSZEWSKI R., 2016, Wprowadzenie, [w:] D. Gotlib, R. Olszewski (red. nauk.), Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, PWN, Warszawa.
 
5.
UNITED NATIONS, 2015, World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, United Nations, New York.
 
6.
STAWASZ D., SIKORA-FERNANDEZ D., TURAŁA M., 2012, Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica”, nr 29.
 
7.
MANVILLE C., COCHRANE G., CAVE J., MILLARD J., PEDERSON J. K., THAARUP R. K., LIEBE A., WISSNER M., MASSINK R., KOTTERINK B., 2014, Mapping Smart Cities in the EU, European Parliament, Brussels.
 
8.
GIFFINGER R., FERTNER CH., KRAMAR H., KALASEK R., PICHLER-MILANOVIC N., MEIJERS E., 2007, Smart cities Ranking of European medium-sized cities, Centre of Regional Science, Vienna UT.
 
9.
ŻYLIŃSKA I., Czym wg pani/pana jest smart city i smart region? [w:] „Inteligentne Miasta i Regiony”, nr 1/2016.
 
10.
PROKOPOWICZ A., 2016, Walka o mądre i inteligentne miasta, [w:] „Inteligentne Miasta i Regiony”, nr 1/2016.
 
11.
BEREZOWSKA J., HUET M., KAMIŃSKA M., KWIATKOWSKA M., ROZKRUT D., ZYCH A., 2010, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badania statystycznych z lat 2006-2010, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2006-2010.pdf (15.11.2016).
 
12.
NOWAK M., 2016, EEC 2016: Smart Cities to miasta mądrze zarządzane, www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/eec-2016-smart-cities-to-miasta-madrze-zarzadzane,80729 (03.11.2016).
 
13.
FOJUD A., 2016, Dlaczego smart city warto tłumaczyć jako użyteczne miasta?, www.smartcityforum.pl/dlaczego-smart-city-warto-tlumaczyc-jako-uzyteczne-miasto (12.11.2016).
 
14.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 2012, Słownik pojęć SRT, www.bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_inne/proj_strat_rozw_trans_do_roku_2020_w_persp_do_2030/px_14082012_1_12_04_26_zalacznik_nr_1_slownik_kor_rk.pdf (15.11.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top