ORIGINAL PAPER
TECHNOLOGIE I NARZĘDZIA INTERNETOWE W SŁUŻBIE MOTORYZACJI - ANALIZA WYBRANYCH PRZYPADKÓW
 
More details
Hide details
1
POLITECHNIKA LUBELSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
 
2
WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI, MEDIÓW I SHOW BUSINESSU W WARSZAWIE
 
 
Online publication date: 2017-09-30
 
 
Publication date: 2017-09-30
 
 
NSZ 2017;12(3):17-28
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article attempts legitimacy of the use of modern Internet technologies by enterprises associated with the automotive market. The first part will be presented definitions necessary to properly identify and analyze these technologies. Then they will be presented examples of the use of Internet tools used in the automotive market by such bodies as carmakers (in the form of brand vehicles), automotive wholesalers and garages. In the last part of the addition to the summary, it will be presented a reflection on the possible scenarios for future use online tools by entities of the automotive market.
 
REFERENCES (17)
1.
GEER S., 2001, Internet od A do Z, Wydawnictwo Studio EMKA Ltd., Warszawa.
 
2.
HARASIM W., DZIWULSKI J., 2015, Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, Warszawa.
 
3.
KRAJEWSKI M., 2006, POPamiętanie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
 
4.
PIĄDŁOWSKI K., 2006, Portale internetowe, Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Warszawa.
 
5.
PODBIELSKI Z., 1986, Pojazdy włoskie, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 
6.
OSSEN G., HAGEMANN S., 2010, Serwis Web 2.0, Wydawnictwo Hellion, Gliwice.
 
7.
DORENA-ZABOROWICZ M., 2012, Marketing w social media, "Nowe Media" vol. 3, [online] http://apcz.pl/czasopisma/inde... [dostęp 28-11-2016]
 
8.
FLICIŃSKI P., 2016, Słownik podstawowych terminów e-commerce, Sote/Manibooks [online] https://repozytorium.amu.edu.p... [dostęp 28-11-2016]
 
9.
 
10.
 
12.
http://www.chevrolet.com/cultu... [online] [dostęp 5-11-2016]
 
13.
http://www.nissan-global.com/E... [online] [dostęp 22-10-2016]
 
16.
http://fcagroup.pl/grupa/histo... [online] [dostęp: 15-10-2016]
 
17.
portal internetowy, [hasło w:] http://encyklopedia.pwn.pl/has... [dostęp 15-11-2016].
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top