ORIGINAL PAPER
Military Leadership. Ukrainian Perspectives
 
More details
Hide details
1
Korolov Zhytomyr Military Institute
 
 
Online publication date: 2020-03-23
 
 
Publication date: 2020-03-23
 
 
NSZ 2020;15(1):45-53
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article considers issues related to the formation of leadership in the Armed Forces of Ukraine. The practices and training programs for leaders, both in Ukraine and in its Armed Forces, are analyzed. Problems, obstacles and difficulties that arise in the process of forming a military leader are studied.
 
REFERENCES (5)
1.
Zatverdzheno Prohramu rozvytku liderstva-2014 / Kabinet Ministriv Ukrainy / ofitsiinyi veb sait. URL : https://www.kmu.gov.ua/news/24... (accessed on: 03.02.2020).
 
2.
Ofitser-lider – diisna potreba chy cherhovyi mif? / Internet-portal / URL: https://gurt.org. ua/blogs/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA-%D0%BE/811/ (accessed on: 23.01.2020).
 
3.
Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii i provedennia Shkoloiu vyshchoho korpusu derzha-vnoi sluzhby treninhiv dlia derzhavnykh sluzhbovtsiv pershoi - druhoi katehorii / Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy; Poriadok vid 25.08.2010 № 728. https://zakon.rada.gov.ua/laws....
 
4.
Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vykonannia viiskovo-ho oboviazku ta prokhodzhennia viiskovoi sluzhby / Zakon Ukrainy vid 17.10.2019 №205-IX: Internet-portal. Elektronni dani. Kyiv : Verkhovna Rada Ukrainy URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws...].
 
5.
Nakaz Ministerstva oborony Ukrainy № 151 vid 18.03.2016 «Pro zatverdzhennia Zmin do Kont-septsii rozvytku profesiinoho serzhantskoho i starshynskoho skladu Zbroinykh Syl Ukrainy» /rokiv / Ministerstvo oborony Ukrainy / ofitsiinyi veb sait. URL: https://www.mil.gov.ua/ministr....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top