REVIEW PAPER
Rola przywództwa we współczesnych Siłach Zbrojnych RP
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Online publication date: 2017-12-22
 
 
Publication date: 2017-12-22
 
 
NSZ 2017;12(4):119-129
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Many leaders have written in the history of the world in large letters, in the collected material I tried to describe their personality traits as well as styles of leadership, through which they influenced others to achieve their goals. In addition, the aim of the article is to show the role of a modern leader in the Armed Forces of the Republic of Poland.
 
REFERENCES (13)
1.
SZTOMPKA P., 2007, Zaufanie – Fundament Społeczeństwa, Kraków.
 
2.
ROMANOWSKA M., 2004, 2009, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa.
 
3.
TRACY B., 2015, Przywództwo – odkryj w sobie potencjał przywódcy, Warszawa.
 
4.
MIKA S., 1987, Psychologia społeczna, Warszawa.
 
5.
BALZER M., 2012, Jak skutecznie zarządzać zespołem i stać się charyzmatycznym przywódcą, www.artelis.pl.
 
6.
GARDNER H., 1995, Leading Minds: An Anathomy of Leadership, Basic Books, Nowy Jork.
 
7.
Praca zbiorowa pod red. STEWART D. M., 1996, Praktyka kierowania, PWE, Warszawa.
 
8.
SAKOWSKA P., 2013, artykuł – Mistrzowie zarzadzania – Daniel Goleman, www.trecko.pl.
 
9.
BLANCHARD K., ZIGARMI P., ZIGARMI D., 2008, Jednominutowy menedżer i przywództwo, Warszawa.
 
10.
WEINSCHENK S., 2014, Motywacja i perswazja-Jak sprawić, by inni robili to, co chcesz, Warszawa.
 
11.
ZABOROWSKI Z., 1997, Trening interpersonalny, Warszawa.
 
12.
JARECKI CZ., COŁODUCHA M., 2000, Dowodzenie artylerią, SGWP, Warszawa.
 
13.
BLANCHARD K., 2016, Przywództwo wyższego szczebla, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top