ORIGINAL PAPER
METHODOLOGY OF A MULTIDIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS OF THE NUMBER OF VANS IN EUROPEAN COUNTRIES
 
More details
Hide details
1
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
2
Ministerstwo Obrony Narodowej
 
 
Online publication date: 2020-06-29
 
 
Publication date: 2020-06-29
 
 
NSZ 2020;15(2):87-104
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the article presents the methodology of multidimensional comparative analysis of data on the number of vans in thirty three European countries in 2013-2017. The first stage of research was the grouping of original data. Two groups were isolated - countries and years. Both groups were analyzed and evaluated with the application of various research tools box-and-whisker, arithmetic means, standard deviations, quarterly deviation, histograms and normality charts.. The evaluation is the observation of a trend and invisible characteristics in the context of raw data evaluation only.
 
REFERENCES (10)
1.
BRZEZIŃSKI M., 2015, Inżynieria systemów logistycznych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
2.
CIESIELSKI M. i in., 1999, Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań.
 
3.
 
4.
JACYNA M., LEWCZUK K., 2016, Projektowanie systemów logistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
KOZICKI B., 2018, Metodyka prognozowania zysku, „Systemy Logistyczne Wojsk”, nr 2 (49).
 
6.
KOZICKI B., WAŚCIŃSKI T., BRZEZIŃSKI M., LISOWSKA A., 2018, Cost forecast in a shipping company, Transport means 2018, Litwa 2018ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line).
 
7.
KOZICKI B., WAŚCIŃSKI T., BRZEZIŃSKI M., TOMASZEWSKI J., 2018, Zastosowanie prognozy do planowania przychodów przedsiębiorstwa, „GMiL”, nr 5/2018.
 
8.
KOZICKI B., WAŚCIŃSKI T., LISOWSKA A., 2018, Selection of optimal forecasting method for a CPI inflation measure in Poland, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, UMCS, Lublin.
 
9.
ŁUNIEWSKA M., TARCZYŃSKI W., 2006, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
NERMEND K., 2017, Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top