ORIGINAL PAPER
Entrepreneurship development as a factor intensify cooperation in rural areas of Ukraine
 
 
More details
Hide details
1
SI "Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS Ukraine
 
 
Online publication date: 2017-12-22
 
 
Publication date: 2017-12-22
 
 
NSZ 2017;12(4):183-192
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This article is devoted to the problems of development of small and medium enterprises in rural areas of Ukraine. It is shown how the cooperation of small and medium-sized enterprises can affect the overall development of rural areas and increase its competitiveness. The influence of agroholdings on the development of small and medium-sized enterprises and cooperation in rural areas of Ukraine is shown. The influence of non-agricultural enterprises on the socio-economic development of rural areas is determined.
 
REFERENCES (25)
1.
Абрамова І., 2012, Фінансовий аспект державної підтримки формування та діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, [in:] Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, № 1(2).
 
2.
Гайдаржи Х., 2013, Особливості правового положення сільськогосподарського переробного кооперативу як суб’єкта договору контрактації, [in:] Бюлетень міністерства юстиції України, № 7.
 
3.
Гаркавко В., Копійка Т., 2014, Дослідження проблем сталого економічного розвитку вітчизняної молокопереробної галузі шляхом поширення сільгоспкооперації, [in:] Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка", Вип. 8/1.
 
4.
Голуб Г., 1994, З історії кооперативного руху на західноукраїнських землях у 20–30-ті рр. XX ст. (на прикладі молочарства), [in:] Історія народ. господарства та екон. думки України : міжвід. зб. наук. пр., Київ, Вип.
 
5.
Господарський кодекс України 2003: Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV, [in:] Відомості Верховної Ради України, № 18, № 19-20, № 21-22.
 
6.
Дем’яненко С., 2008, Агрохолдинги в Україні: добре чи погано? Німецько-український аграрний діалог, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Київ.
 
7.
История агрохолдингов в Украине, 2015, [in:] Крупнейшие агрохолдинги Украины 2015, Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса», Київ.
 
8.
Клочан В., 2012, Система інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери : монографія, МДАУ, Миколаїв.
 
9.
Кравець М., 2016, Інформаційна підтримка зернової кооперації, [in:] Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес, Вип. 249.
 
10.
Кропивко М., 2009, Інформаційна система як фактор забезпечення життєдіяльності сільськогосподарських товаровиробників в ринкових умо ах, [in:] Економіка АПК, № 1.
 
11.
Куліш І., 2013, Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України, [in:] Економіка АПК, № 2.
 
12.
Марочко В., 1995, Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861–1929), М.Р. Kots Publishin, Київ.
 
13.
Нежлукченко Т., 2016, Основні напрямки підвищення ефективності галузі вівчарства, [in:] Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, № 236.
 
14.
Остапчук, В. 2011, Вдович, Мале підприємництво - основа сталого розвитку сільських територій, [in:] Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, Вип. 163, Ч. 2.
 
15.
Поперечний С., Бабич Л., Сендецька С., 2012, Формування сфери ветеринарного обслуговування на кооперативних засадах, [in:] Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, № 1(2).
 
16.
Сендецька С., 2014, Птахівництво в особлистих селянських господарствах: проблеми і перспективи, [in:] Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького, т. 16, № 1 (58), ч. 2.
 
17.
Сільське господарство України 2014. Статистичний збірник, відп. за вип. О. Прокопенко, Державна служба статистики України, Київ, 2015.
 
18.
Сільське господарство України за 2015 рік, Державна служба статистики України, за ред. О. Прокопенка, Державна служба статистики України, Київ, 2016.
 
19.
Статистичний щорічник України за 2013 рік, Державна служба статистики України, за ред. О. Осауленка, Державна служба статистики України, Київ, 2014.
 
20.
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Міжнародний документ від 27.06.2014, [in:] Офіційний вісник України від 26.09.2014, № 75, том 1, стор. 83, ст. 2125, 2014.
 
21.
Харченко В., 2014, Методика ефективного застосування інформаційних технологій в аграрному підприємництві, [in:] Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес», № 200.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top