ORIGINAL PAPER
SOURCE OF FINANCES AND DIRECTIONS OF EXPENSES ON THE CRISIS MANAGEMENT IN THE COMMUNE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):291-303
 
TOPICS
 
REFERENCES (15)
1.
Ruśkowski E., Salachna J.M. (red.), 2010, Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, ODiDK, Gdańsk.
 
2.
Ruśkowski E., Salachna J.M., 2004, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
3.
Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1115.
 
4.
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zmianami.
 
5.
Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. 249 z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami.
 
6.
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2013 r., poz. 1166.
 
7.
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami.
 
8.
BIP Babice – Stare, 2015a, http://bip.babice-stare.waw.pl... (12.10.2015).
 
9.
BIP Babice-Stare, 2015b, http://bip.babice-stare.waw.pl... (12.10.2015).
 
10.
BIP Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, 2014, https://www.google.pl/?gfe_rd=... (23.01.2014).
 
11.
NIK Delegatura w Bydgoszczy, 2011, P-10-006-LBY-02-01.pdf z witryny nik.gov.pl (24.01.2011).
 
12.
NIK Delegatura w Opolu, 2012, http://mojepanstwo.pl/dane/nik... (25.05.2012).
 
13.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 2012, 2012-05-09-UKI-MIGGogolina.pdf z witryny rio.poznan.bip.net.pl (9.05.2012).
 
14.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 2013, Zagrożenia okresowe występujące w Polsce. Aktualizacja, Wydział Analiz RCB, Warszawa, http://rcb.gov.pl/wp-content/u... (12.09.2015).
 
15.
System Doradztwa Prawnego dla JST, 2014, https://administracja.mac.gov.... (7.05.2014).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top