ORIGINAL PAPER
Social competences of the command staff in hierarchical structures – the example of the Polish Armed Forces
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Dowództwo Sił Powietrznych RP
 
 
Online publication date: 2022-03-28
 
 
Publication date: 2022-03-28
 
 
NSZ 2022;17(1):93-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this article is to present and discuss the issue of social competences in the structures of the Polish Armed Forces. This article seeks to present the most important issues concerning the social competence of the armed forces’ personnel on the basis of their own research. The first part of the article presents the essence and importance of social competence in working with people. In the mainstream of the article, the results of studies were presented, which indicated the level of social competence possessed and expected in the self assessment of the commanders tested. The analysis identified a competence gap in the command staff of the Polish Armed Forces that needed to be improved. The greatest need to systematically improve their competences was identified in the following areas: leadership, building good relationships with people and teamwork, conflict management, work experience and motivating subordinates.
 
REFERENCES (16)
1.
BIAŁASIEWICZ, M., 2012. Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach, Szczecin: Economicus.
 
2.
GRACZYK-KUCHARSKA, M., OLSZEWSKI, R., SZAFRAŃSKI, M., SPYCHAŁA, M., 2020. Rozwój kompetencji przedsiębiorczości w procesie kształcenia praktycznego studentów szkół wyższych, Przegląd Organizacji, nr 2.
 
3.
KIEŁTYKA, L., JĘDRZEJCZYK, W., KOBIS, P. (red), 2018. Wyzwania współczesnego zarzadzania. Nowe Technologie – innowacyjność – kompetencje, Toruń: Wydawnictwo TNOiK.
 
4.
KRAJEWSKA, A., 2015. Kompetencje personalne i społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Ekonomik.
 
5.
KRĘCIKIJ, J., WOŁEJSZO, J., 2007. Podstawy dowodzenia, Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
6.
LACHIEWICZ, S., 2019. Znaczenie i formy kształtowania kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach, Przegląd Organizacji, nr 11.
 
7.
ŁYDKA, W., 2014. Przywództwo wojskowe, Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
8.
OLEKSYN, T., 2011. Zarzadzania zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
9.
PIOTRKOWSKI, K., 2016. Raport z przeprowadzonych badań w ramach projektu pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych w świetle współczesnej wiedzy w zakresie zarządzania, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
10.
PIOTRKOWSKI, K., 2019. Kompetencje menedżerskie kadr dowódczych w Siłach Zbrojnych RP, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
11.
ROSZCZYK-KOWALSKA, G., KRAŚNIAK, J., 2020. Kluczowe kompetencje kadry kierowniczej przedsiębiorstw sektora HI TECH. Diagnoza luki umiejętności, Przegląd Organizacji, nr 4.
 
12.
SĘK, H., 2014. Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
SŁAWIŃSKI, S. i in., 2014. Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
14.
SMÓŁKA, P., 2006. Miękkie kompetencje i rozwój talentów interpersonalnych w organizacji, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 4.
 
15.
SMÓŁKA, P., 2016. Kompetencje społeczne, metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
16.
WALKOWIAK, R., 2004. Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top