REVIEW PAPER
Podstawowe cele i funkcje reklamy w procesie komunikowania rynkowego
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):189-201
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The advertisement is a basie form of communication between company and their business environment. The form and the media are not so standard as the main objectives and the functions of this communication form. The correct understanding the essence of the concepts, functions and mai n goals of advertisement allows to perceive the importance of this communication tool. In this article, the main objectives have been presented based on the following models of consumer behavior: AIDA, DAGMAR, effects model, H. Kurgman's model and FBC. The functions of advertisement are presented from two perspectives: (1) Product Life Cycle Stages and (2) the consumer decision making process.
 
REFERENCES (18)
1.
AWDIEJEW A., 2010, Podstawowe komponenty przekazu reklamowego, [w:] B. Bogołębska, M. Worsowicz, Styl, dyskurs, media, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 
2.
BERELSON B., STEINER G., 1964, Human Behavior, Harcourt Brace Jovanovich, New York.
 
3.
DOMAŃSKI T., 1993, Skuteczna reklama i promocja, POLTEX, Warszawa.
 
4.
GIERSZEWSKA G., ROMANOWSKA M., 2003, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 
5.
JANISZEWSKA D., KORSAK R., KWARCIAK B. i in., 2009, Wiedza o reklamie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa – Bielsko-Biała.
 
6.
KALL J., 1998, Reklama, PWE, Warszawa.
 
7.
KALL J., 2001, Silna marka. Istota i kreowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
KOTLER PH., 1999, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa.
 
9.
KOZŁOWSKA A., 2001, Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 
10.
LEWANDOWSKI M., 1998, Motywy nabywcy i sprzedawcy, [w:] W. Frąckowiak (red.), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 
11.
NIERENBERG B., 2015, Zarządzanie Reklamą, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
12.
PIOTROWSKI W., 2000, Organizacja i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkt widzenia, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Praktyka i Teoria, PWN, Warszawa.
 
13.
SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO, 1989, t. II, PWN, Warszawa.
 
14.
SOBCZAK B., 1997, Komunikowanie społeczne, [w:] B. Dobek-Ostrowska, Współczesne systemy komunikowania, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 
15.
STEVENS S.S., 1950, Introduction: A. Definition of Communication, “Journal of the Acoustical Society of America”, No. 22.
 
16.
STRUŻYCKI M., HERYSZEK T., 2007, Nowoczesna reklama na współczesnym rynku, Difin, Warszawa.
 
17.
WIKTOR J.W., 2001, Promocja: system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
18.
WSZOŁEK M., 2015, Reklama. Operacjonalizacja pojęcia, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Wrocław.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top