ORIGINAL PAPER
THE MODEL AND SIMULATION OF THE PROCESS OF „EPIDEMIOLOGICAL INQUIRY” IN THE AUREA BPM AND ARIS SYSTEMS
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):263-274
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Modelling and simulation of business processes is an area that in the recent years began to have greater importance and has been becoming more and more popular. The purpose of this article is to familiarise readers with knowledge on modelling of business processes in the Aurea BPM and ARIS tools in the process of an epidemiological inquiry. This article also aims to show how modelling and simulation of business processes support the company in developing integrated information processing system. The article presents the effects of the implementation of business processes, including changes that may occur in the organisation.
 
REFERENCES (7)
1.
BARKER R., 2006, Case Method SM. Modelowanie związków encji, WNT, Warszawa.
 
2.
PIOTROWSKI M., 2007, Notacja definiowania procesów biznesowych, Wydawnictwo BTC, Warszawa.
 
3.
NOWICKI T., WASZKOWSKI R., PYTLAK R., 11-14 czerwca 2013, Sposób organizacji ćwiczeń symulacyjnych dla służb sanitarnych. XX Warsztaty Naukowe PTSK, Mielno-Unieście.
 
4.
PYTLAK R., ZAWADZKI T., 2012, „Metodyka budowy modeli opisujących rozprzestrzenianie się epidemii”, Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia, BELStudio Warszawa.
 
5.
WOŹNIAK J., 2008, „Ćwiczenia symulacyjne w szkoleniach klasycznych i e-learningowych”, Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menadżerskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
6.
http://Aurea BPM-bpm.com [28.10.2015]
 
7.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top