ORIGINAL PAPER
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN PEDAGOGICAL PERSPECTIVE
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):145-158
 
TOPICS
 
REFERENCES (12)
1.
Armstrong M., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi organizacji. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
2.
Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., 1994, Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
3.
Drucker P., 2000, Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa.
 
4.
Gordon T., 1996, Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
5.
Kowalewski S., 1984, Przełożony – podwładny, PWE, Warszawa.
 
6.
Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B., 2007, Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne sp. z o.o., Warszawa.
 
7.
Mroziewski M., 2005, Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Centrum Doradztwa i Informacji „Difin” sp. z o.o., Warszawa.
 
8.
Nowacki T. (red.), 1978, Metodologia pedagogiki pracy, WSiP, Warszawa.
 
9.
Osmelak J., 1995, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz.
 
10.
Penc J., 1994, Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie i systemowe działanie, „PLACET”, Warszawa.
 
11.
Penc J., 2000, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
12.
Wiatrowski Z., 2005, Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top