ORIGINAL PAPER
Student Attitudes to Use the Internet
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2019-12-30
 
 
Publication date: 2019-12-30
 
 
NSZ 2019;14(4):49-60
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article attempts to examine students’ attitudes to using the Internet. The survey conducted among students concerned various areas of functioning in the network, in individual and group dimensions. Issues such as changing the style of work, issues of identity in the network, emotional consequences related to the use of the Internet and cognitive functioning were raised.
 
REFERENCES (26)
1.
Błachnio A., Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan psychiczny i kontakty społeczne użytkowników, „Psychologia Społeczna” 2007, tom 2, nr 3-4 (5), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 
2.
Böhner, G., Wanke M., Postawy i zmiana postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 
3.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 
4.
Ceranek-Dadas A., Neumann-Schmidtke E., [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
5.
Cialdini R.B., Kenrick D.T., Neuberg S.L., Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 
6.
Domachowski W., Przewodnik po psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
7.
Eriksen T.H., Tyrania chwili, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2003.
 
8.
Fidelus A., Postawy społeczne jako element kapitału społecznego a proces readaptacji społecznej skazanych, „Forum Pedagogiczne”, UKSW, 1/2011.
 
9.
Joinson A.N., Paine C.B., Self-disclosure, Privacy and the Internet, [w:] A. Błachnio, A. Przepiórska,.
 
10.
Rowiński (red.), Internet in Psychological Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.
 
11.
Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 
12.
Maliszewski N., Dynamiczna teoria postaw. O relacji postaw jawnych i utajonych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 
13.
Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa 1997.
 
14.
Morahan-Martin J., Problematic Internet Use. Research Trends and Theory, [w:] A. Błachnio,.
 
15.
Przepiórska, A. Rowiński (red.), Internet in Psychological Research, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.
 
16.
Wallace P. M., Psychologia Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.
 
17.
Zalewski Z., Internet as Psychological Challenge. General Comments, [w:] A. Błachnio,.
 
18.
Acitelli L.K., Steers M-L.N., Wickham R.E., 2014, Seeing Everyone Else’s Highlight Reels: How Facebook Usage Is Linked to Depressive Symptoms, “Journal of Social and Clinical Psychology”, Vol. 33, No. 8, 2014, pp. 701-731, http://guilfordjournals.com/do... (13.09.2018).
 
19.
Baran L., Misiewicz M., Cyberprzestrzeń – nowe miejsce spotkań. Teoretyczna i psychologiczna analiza wirtualnych społeczności, [w:] M. Wysocka-Pieczyk, K. Tucholska (red.), Człowiek zalo-gowany 2. Wirtualne społeczności, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2014, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra... (21.09.2018).
 
20.
Hunt M.G., Marx R., Lipson C., Young J., No More FOMO: Limiting Social Media Decreases Loneliness and Depression, „Journal of Social and Clinical Psychology”, Vol. 37, No. 10, 2018, pp. 751-768, file:///C:/Users/user/Desktop/HuntMarxLipsonYoung2018-NoMoreFOMO.pdf (10.12.2018).
 
21.
Kircaburun K., Self-Esteem, Daily Internet Use and Social Media Addiction as Predictors of Depression among Turkish Adolescents, “Journal of Education and Practice”, Vol. 7, No. 24, 2016.
 
22.
Kramarczyk J., Osowiecka M., W sieci czas biegnie inaczej. Psychospołeczne aspekty przemian temporalnych w dobie Internetu, [w:] M. Wysocka-Pieczyk, K. Tucholska, Człowiek Zalogowany.
 
23.
Różnorodność sieciowej rzeczywistości, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2014, http://jbc.bj.uj. edu.pl/dlibra/docmetadata?id=278212&from=pubindex&dirids=553&lp=3 (12.09.2018).
 
24.
Krejtz K., Zając J.M., Internet jako przedmiot i obszar badań społecznych, Psychologia społeczna, 2007, t. 2, nr. 3-4 (5), http://www.spoleczna.psycholog.... pdf (10.10.2019).
 
25.
Sanecka E., Samoujawnianie online. Przegląd teorii i wyników wcześniejszych badań, [w:] M. Wysocka-Pieczyk, K. Tucholska, Człowiek Zalogowany 3. Różnorodność sieciowej rzeczywistości, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2014, http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra... (20.09.2018).
 
26.
Suler J., The Online Disinhibition Effect, 2004, http://uers.rider.edu/~suler/p.... html (18.09.2018).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top