ORIGINAL PAPER
COMPARISON OF RISK SCORE RATIO METHOD AND ITS MODIFIED VERSION TO ASSESS PROFESSIONAL RISK IN A MANUFACTURING COMPANY
 
More details
Hide details
1
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
Online publication date: 2015-12-18
Publication date: 2015-12-18
 
NSZ 2015;10(1):171–205
 
TOPICS
 
REFERENCES (13)
1.
Bryła R., 2007, Bezpieczne stanowisko pracy, Wydawnictwo Elamed, Warszawa.
 
2.
Czech S. (red.), 2010, Kodeks pracy (tekst ujednolicony), SANNORT Sp. z o.o., Sandomierz.
 
3.
Górska E., 2012, Metody oceny ryzyka zawodowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 
4.
PN-N-18002:2000, System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 
5.
Rączkowski B., 2012, BHP w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 
6.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. Nr 129, poz. 844.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie dokumentowania oceny ryzyka zawodowego, Dz.U. z 2007 r., Nr 49, poz. 330.
 
8.
Skuza L., 2003, Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 
9.
Smolarkiewicz M.M., 2001, Niepewność identyfikacji i wyznaczenia ryzyka w metodzie analizy Risk Score, „Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej”, nr 41, s. 107-118.
 
10.
Szopa T., 2011, Metody analizy ryzyka zawodowego, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 
11.
Wojciechowska-Piskorska H., 2003, Szkolenie podstawowe i okresowe dla osób kierujących pracownikami, ODDK, Gdańsk.
 
12.
Kowalczyk Cz., 2010, Jak ocenić ryzyko zawodowe?, Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, http://www.pip.gov.pl/pl/bhp/o... (20.10.2015).
 
13.
Krause M., 2007, Klasyfikacja metod identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, http://fedcba.ning.com/group/s... (3.11.2007).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380