ORIGINAL PAPER
MOBILE APPLICATIONS IN THE BANKING SECTOR
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):261-273
 
TOPICS
 
REFERENCES (11)
1.
Brett K., 2013, Bank 3.0, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 
2.
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, http://isap.sejm.gov.pl/, dostęp:2.05.2015.
 
3.
DIGITAL VIRGO, 2015, telepizza-nasza-pierwsza-aplikacja-mobilna-z-2007-roku, http://www.digitalvirgo.pl/pl/... (15.04.2015).
 
4.
ECOMMERCE NEWS, 2015, Polish banks launch mobile payment solutions, http://ecommercenews.eu/polish... (22.10.2015).
 
5.
GENERATION MOBILE 2014, http://2014.generationmobile.p... (5.04.2015). Raport Generation Mobile 2014, III edycja, sierpień 2014.
 
6.
INTERAKTYWNIE, 2015, http://interaktywnie.com, Raport Aplikacje Mobilne (12.04.2015).
 
7.
KOMPUTER ŚWIAT, 2015, http://www.komputerswiat.pl/ar... (15.04.2015).
 
8.
PKO BANK POLSKI, 2015, Pko BP sukces Iko po pierwszym tygodniu działania, http://prnews.pl/pko-bank-pols... (2.05.2015).
 
9.
POLSKI STANDARD PŁATNOŚCI, 2015, http://www.polskistandardplatn... (2.05.2015).
 
10.
 
11.
WIRTUALNE MEDIA, 2015, http://www.wirtualnemedia.pl/a... (3.05.2015).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top