ORIGINAL PAPER
MANAGEMENT SYSTEM OF HYGIENE AND SAFETY AT WORK ACCORDING TO PN-N-18001 STANDARD
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, WYDZIAŁ CYBERNETYKI
 
 
Online publication date: 2015-12-18
 
 
Publication date: 2015-12-18
 
 
NSZ 2015;10(1):235-247
 
TOPICS
 
REFERENCES (13)
1.
Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A., 2012, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 
2.
Hamrol A., Mantura W., 2002, Zarządzanie jakością − teoria i praktyka, Warszawa.
 
3.
Kalandyl B., Zapała R., Maj M., 2010, Systemy zarządzania BHP w przedsiębiorstwach, AFE, Kraków.
 
4.
Karczewski J.T., Karczewska K.W., 2012, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk.
 
5.
Pawłowska Z., 2007, Ocena skuteczności działań w obszarze doskonalenia zarządzania bhp w przedsiębiorstwach, ,,Bezpieczeństwo Pracy − Nauka i Praktyka”, nr 2.
 
6.
Pawłowska Z., 2008, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, SEKA S.A., Warszawa.
 
7.
Pęciło M., 2011, Zarządzanie bhp a społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu norm SA i ISO, ,,Bezpieczeństwo Pracy − Nauka i Praktyka” nr 3.
 
8.
Rogala P., 2011, Ewolucja cyklu PDCA, ,,Problemy Jakości”, nr 4.
 
9.
PN-N-18001, 2004, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
10.
PN-N-18002, 2011, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
11.
PN-N-18004, 2001, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 
12.
Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2015, http://archiwum.ciop.pl/zasoby... (10.09.2015).
 
13.
Polskie Centrum Akredytacji, 2015, https://www.pca.gov.pl (12.04.2015).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top