THE WORLD AND TECHNOLOGY ON THE OTHER SIDE OF CHESSBOARD
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):361-369
 
 
REFERENCES (11)
1.
BRYNJOLFSSON E., McAFFE A., 2014, Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 
2.
BRYNJOLFSSON E., McAFFE A., 2015, Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy?, Kurhaus Publishing Kurhaus Media, Warszawa.
 
3.
CAMERON R., 1996, Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, KiW, Warszawa.
 
4.
CASTELLS M., 2007, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 
5.
CHALLONER J., 2011, 1001 wynalazków, które zmieniły świat, Grupa Wydawnicza Publicat, Poznań.
 
6.
FOGEL R. W., 2014, Czwarte wielkie przebudzenie i przyszłość egalitaryzmu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
7.
GONCIARSKI W., 2010, Gospodarka cyfrowa – powstanie i etapy rozwoju, [w:] W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wyd. WAT, Warszawa.
 
8.
IANSITI M., LAKHANI K., 2015, Cyfrowa wszechobecność, „Harvard Business Review Polska”, nr 3.
 
9.
JARROSSON B., 2009, Vers l’économie 2.0, Ėditions d’Organisation, Paris.
 
10.
RYFKIN J., 2016, Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych, Wyd. Studio Emka, Warszawa.
 
11.
BRYNJOLFSSON E., McAFFE A, 2014a, The Second Machine Age. Work, Progres, and Prosperity in a Time of Brillant Technologies https://tanguduavinash.files.w... [07.06.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top