REVIEW PAPER
Global development of Google Inc. with the use of contractual forms of internationalization
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 
 
Online publication date: 2014-06-01
 
 
Publication date: 2014-06-01
 
 
NSZ 2014;9(1):147-166
 
TOPICS
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top