REVIEW PAPER
Contractual forms of internationalization and global enterprises’ development
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Online publication date: 2014-06-01
Publication date: 2014-06-01
 
NSZ 2014;9(1):127–145
 
TOPICS
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380