REVIEW PAPER
REVIEW: New business ideas
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
Online publication date: 2014-06-01
Publication date: 2014-06-01
 
NSZ 2014;9(1):313–318
 
TOPICS
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380