REVIEW PAPER
Review of the book edited by Michał Krawczyk The experimental economics
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2013-06-01
 
 
Publication date: 2013-06-01
 
 
NSZ 2013;8(1):267-271
 
TOPICS
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top