REVIEW PAPER
Towards a new pragmatism: problems and challenges of implementing sustainable development
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2019-09-25
 
 
Publication date: 2019-09-25
 
 
NSZ 2019;14(3):147-152
 
 
REFERENCES (14)
1.
CHANG H.-J., 2015, Ekonomia. Instrukcja obsługi, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
2.
GALBRAITH J.K., 2011, Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
3.
KOŁODKO G.W., 2008, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
4.
KOŁODKO G.W., 2010, Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
5.
KOŁODKO G.W., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
6.
KUCIŃSKI K. (red.), 2011, Glokalizacja, Difin, Warszawa.
 
7.
MĄCZYŃSKA E. (red.), 2014, Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
8.
MĄCZYŃSKA E. (red.), 2019, Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
PENN M.J., ZALESNE E.K., 2009, Mikro trendy. Małe siły, które niosą wielkie zmiany, MT Biznes, Warszawa.
 
10.
PIKETTY T., 2015, Ekonomia nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 
11.
SEDLÁČEK T., 2012, Ekonomia dobra i zła, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
12.
SEDLÁČEK T., ORRELL D., 2012, Zmierzch Homo Economicus, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 
13.
SZYMAŃSKI W., 2007, Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
14.
SZYMAŃSKI W., 2011, Niepewność i niestabilność gospodarcza: gwałtowny wzrost i co dalej?, Difin, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top