REVIEW PAPER
Directions for the evolution of contemporary organizations: a perspective of ICTs
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2019-09-25
 
 
Publication date: 2019-09-25
 
 
NSZ 2019;14(3):153-162
 
 
REFERENCES (14)
1.
BATTELLE J., 2007, Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
BRZEZIŃSKI M., 2018, Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy, Difin, Warszawa.
 
3.
GONCIARSKI W. (red.), 2010, Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
4.
KOZIELSKI R., OLSZTYŃSKI A., SROCZYŃSKI T., 2018, Internet ludzi. Organizacja jutra, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
 
5.
ŁOBEJKO S., NOWICKA K., SZPRINGER W., 2018, Biznes cyfrowy. Technologie – modele – regulacje, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
6.
MURZYN A., 2018, Przedsiębiorczość – biznes – edukacja. Studium filozoficzno-pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
7.
PIETREWICZ J.W., SOBIECKI R. (red.), 2019, W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
8.
PŁOSZAJSKI P. (red.), 2016, Społeczna odpowiedzialność technologii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
9.
PONIATOWSKA-JAKSCH M. (red.), 2016, Tools in Business Management. Towards a New Strategic Thinking, Warsaw School of Economics, Warsaw.
 
10.
PROVOST F., FAWCETT T., 2015, Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji, Helion, Gliwice.
 
11.
SILVER N., 2014, Sygnał i szum. Sztuka prognozowania w erze technologii, Helion, Gliwice.
 
12.
WEREDA W. ET AL., 2016, Intelligent organization towards contemporary trends in the process of management – selected aspects, Military University of Technology, Warsaw.
 
13.
WIŚNIEWSKA J., JANASZ K., 2015, Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa.
 
14.
WOŹNIAK J. (red.), 2015, Projektowanie i doskonalenie organizacji w aspekcie jej bezpieczeństwa i usprawniania procesów informacyjno-decyzyjnych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top