REVIEW PAPER
Influence of customer service employee’s emotions on the customer’s purchase behaviour
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej
 
 
Online publication date: 2013-06-01
 
 
Publication date: 2013-06-01
 
 
NSZ 2013;8(1):157-168
 
TOPICS
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top