REVIEW PAPER
Influence of customer service employee’s emotions on the customer’s purchase behaviour
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej
Online publication date: 2013-06-01
Publication date: 2013-06-01
 
NSZ 2013;8(1):157–168
 
TOPICS
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380