REVIEW PAPER
Mystery client and customer service in modern organization
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Online publication date: 2014-06-01
 
 
Publication date: 2014-06-01
 
 
NSZ 2014;9(1):189-196
 
TOPICS
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top