REVIEW PAPER
Features theory of argumentation
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2012-06-01
 
 
Publication date: 2012-06-01
 
 
NSZ 2012;7(1):249-265
 
TOPICS
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top